PROFESIONÁLNÍ 3D SERVIS

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti a sídla společnosti Modela Trutnov s.r.o.


Vážení obchodní partneři,


tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 06. 2024 dojde ke změně obchodního názvu naší společnosti Modela Trutnov s.r.o. se sídlem Čsl. Armády 233, Trutnov 541 01, IČO: 64826953, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C 8957 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, na DIXITO s.r.o. se sídlem Nový Svět 360, Svoboda nad Úpou 54224 (dále jen "Společnost"). Od 01. 06. 2024 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:


DIXITO s.r.o.

se sídlem: Nový Svět 360, Svoboda nad Úpou 54224
IČO: 64826953

DIČ: CZ64826953

společnost zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 8957 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


Ostatní údaje Společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny:


tel: 722 180 180

email: info@dixito.cz, mudroch.rudolf@gmail.com

bankovní spojení: 115-3504090277/0100

datová schránka: hxunbqh


Změna sídla a obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.


Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.


Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název a adresu sídla Společnosti DIXITO s.r.o., Nový Svět 360, Svoboda nad Úpou 54224. Toto je také již jediná platná korespondenční adresa.


--------------------------------------------------------


Naše společnost DIXITO s.r.o. se nyní zaměřuje výhradně na profesionální 3D servis a služby:

- 3D tisk SLA, FFF na profesionálních tiskárnách zakázkový i sériový

- 3D skenování a zaměřování prostor + vytváření zjednodušených projektů

- 3D skenování předmětů a jejich digitalizace

- 3D replikace předmětů (skenování originálu a následná výroba kopie)

- 3D skenování osob

- 3D modelování technických a organických modelů

- 3D virtuální prohlídky restaurací, hotelů, komerčních i nekomerčních nemovitostí

- laserové gravírování


Děkuji za Váš čas a akceptování těchto změn.


S pozdravem

Rudolf Mudroch, jednatel

DIXITO s.r.o.


GSM: +420 722 180 180
e-mail: info@dixito.cz
web: www.dixito.cz